Värmepump och Solceller

Solceller + värmepump = Sant

Att kombinera dina solceller med en värmepump är både lönsamt och bra för miljön. Här förklarar vi hur det fungerar.

Fem fördelar med solceller och värmepump

1. Värmepumpen mutiplicerar energin från dina solceller
1 kWh egen solel från dina solceller blir upp till 5 kW värme eller 9 kW kyla med en värmepump.

2. Du sänker din elräkning rejält
En vanlig solcellsinstallation på en normalstor villa brukar sänka elkostnaderna med hälften. En värmepump kan sänka uppvärmningskostnaderna med upp till 70%.
(Se räkneexempel längre ner).

3. Heta sommarmånader får du kyla från solen
Ju mer solen gassar desto mer energi producerar dina solceller - energi som i sin tur går till luftkonditioneringen i din värmepump för att kyla ner dig och ditt hus.

4. Extra effektiv uppvärmning på svala vår- och höstdagar
Soliga och svala vår- och hösdagar, då både solcellerna och luftvärmepumpen trivs som bäst, får du både hög solelsproduktion och bästa utväxlingen från din värmepump.

5. Du minskar dina klimatavtryck!
Du kombinerar två förnybara energikällor, solenergin och energin i uteluften, och får en klimatsmart lösning för att värma eller kyla ditt hem.

 

Räkneexempel

Räkneexemplet nedan visar hur mycket du kan spara per år genom att kombinera en luftvärmepump med solceller. Vi har utgått från en normalstor villa på 150 kvm med direktverkande eluppvärmning.

Utan solceller och luftvärmepump

  • Energiförbrukning: 15 000 kWh/år 

  • Varav energi till uppvärmning: 10 000 kWh/år 

  • Total energikostnad cirka: 19 500 kr/år* 

Med solceller 

  • 30 st 320 W solpaneler ger en installerad effekt på: 9,6 kW 

  • Investeringskostnad: 150 000 kr 

  • Besparing köpt el och intjäning såld el: 10 000 kWh/år eller 14 600 kr/år 

  • Återbetalningstid: 11 år

Med luftvärmepump 

  • Investeringskostnad: 25 000 kr 

  • Besparing: 7 300 kWh/år eller 9 500 kr/år*  

  • Återbetalningstid: 3 år 

Total besparing solceller + värmepump

17 300 kWh/år eller 24 100 kr/år

Tack vare att energiförbrukningen minskar samtidigt som du producerar ny el, så behöver du köpa mindre el samtidigt som du förser samhället med förnybar energi.  

*Baserat på en total elkostnad på 1,30 kr/kWh