COP och SCOP värde för värmepumpar

Vad är COP?

COP står för ”coefficient of preformance” och är ett sätt att mäta prestandan på en värmepump. I Sverige säger vi oftast ordet verkningsgrad. COP-värdet visar hur mycket energi värmepumpen ger jämfört med hur mycket energi den förbrukar. En värmepump med COP 5 ger alltså fem gånger mer än vad den förbrukar.

Vad är SCOP?

SCOP står för ”sesonal coefficient of preformance” och är ett samlingsvärde av uppmätta COP-värden vid olika utomhustemperaturer. Meningen med SCOP är att ge en mer rättvis bild av hur effektiv en värmepump är över loppet av ett år. Lägsta temperaturen i ett SCOP-värde är dock -7 grader.

Visar COP/SCOP hur mycket värme pumpen ger?

Nej, COP/SCOP är endast jämförelser mellan hur mycket energi värmepumpen förbrukar och mycket energi den ger. Det är vanligt att små/svaga pumpar har höga COP/SCOP-värden då dessa har väldigt låg förbrukning. Problemet är att dessa värmepumpar lämnar väldigt lite värme och därför inte ger någon besparing, trots ett bra COP/SCOP-värde.

Högt SCOP = bästa pumpen?

COP och SCOP kan vara ett bra värde att titta på när du ska välja en värmepump, men ensamt säger värdet väldigt lite om pumpens faktiska prestanda. Då COP mäts vid +7 grader kan värdet vara ganska ointressant för oss här i Norden som har värmebehov vid minusgrader och främst då kan göra stora besparingar. Det viktigaste är att titta på helheten och hitta en balans mellan ett bra SCOP-värde och en hög värmeeffekt.
En värmepump med högt SCOP men låg värmeeffekt kommer inte att ge så stor besparing. Detta eftersom pumpen kommer behöva arbeta väldigt hårt och inte ge tillräckligt med värme för att det ska vara effektivt. Vi rekommenderar att du väljer en lite överdimensionerad värmepump som ger mycket värme vid låga temperaturer, men som ändå har så bra SCOP-värde som möjligt.